Maak een toastje van je onderbewustzijn

In elk mentaal proces speelt ons onderbewustzijn een belangrijke rol, daar zijn we ons lang niet altijd bewust van. We zeggen, “Ik ken mijn verleden.” Maar eigenlijk bestaat dat verleden helemaal niet meer. Het is enkel een ervaring die voortbestaat in je onderbewustzijn. Je raakt er aan gehecht en het weerhoudt je ervan verder te komen in je leven. In Kundalini Yoga nemen we het onderbewustzijn onderhanden, we maken er toast van en we eten het op. We hebben de technische know-how in huis om dit onderbewustzijn te benaderen. Als je het niet opruimt, dan blijft het aanwezig achter je bewustzijn en zijn kattekwaad uithalen. Het zorgt ervoor dat je jouw leven verkeerd interpreteert en dat je ervaringen uit het verleden blijft herhalen. We moeten voor ons onderbewustzijn zorgen en het trainen met Kundalini Yoga, zodat het ons dient in plaats van ons tegenhoudt.

Fragment uit ‘The Aquarian Teacher’, Teachings of the Master, lezing van Yogi Bhajan.